Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1320 po rozdeleni majetku sľachtického rodu Mersovcov. V tom roku už mala obec svoj samostatný chotár.

Roku 1330 uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou použil pozemky obci Bertotovce, Hendrichovce, Fričovce, Široké a Víťaz na výmenu za hrad Slanec. Slanecký hradný pán Peter Aba pridelil pozemky svojím synom. Majiteľom Fričoviec sa stal Ján Frychy.
Rod Frych pôsobil vo Fričovciach až do konca 17. storočia.

Karol Róbert

Názvy obce:
1773 Frics, Fricžowcze,
1786 Fricsch, Fričowze,
1808 Frics, Fřičow, Fryčowce,
1863-1913 Frics,
1920 Fričovce, Fričovec,
1927 – súčastnosť – Fričovce

Jednou z najvýznamnejších pamiatok našej obce je renesančný kaštieľ z rokov 1623-1630 s trojtraktovým priľahlým parkom.
Kaštieľ dal postaviť Valent Berthóty, plány stavby boli od staviteľa Michala Sorgera z Prešova. Za vlády Dominika Ghillániho bol roku 1840 prestavaný. Významnejšie rekonštrukcie prebehli v rokoch 1953 a 1977. Aj v súčastnosti je kaštieľ v rekonštrukcii, je sprístupnený verejnosti ako hotel a reštaurácia. V pivničných priestoroch sa nachádza bar Pivnica.

Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí aj Kostol sv. Bartolomeja z roku 1738. Počiatky stavby kostola spadajú až do roku 1617, kedy stavbu realizoval Valent Berthóty.
Oproti kostolu sa nachádza kaplnka z roku 1811, ktorú dal postaviť barón a generál Gabriel Splény.

Novšie pamiatky:
Rímskokatolícky Kostol sv. Košických mučeníkov, rok 1994

foto Jozef Kotulič