Obec Fričovce
Prešovský kraj – okres Prešov
Naša obec sa nachádza 22 kilometrov západne od mesta Prešov.
Preteká cez ňu rieka Veľká Svinka, ktorá pramení v pohorí Branisko v masíve Smrekovice (1 199,9 m.n.m.) v nadmorskej výške cca 1 000 m.n.m.

Nadmorská výška obce: 495 m.n.m
Počet obyvateľov: 1085
Výmera katastra: 850 ha

foto: www.iske.sk

Aktuálny erb obce Fričovce