Dobrovoľný hasičský zbor vo Fričovciach


Plán činnosti DHZ na rok 2011:


Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru vo Fričovciach bude v roku 2011 zameraná na tieto úlohy:

Na úseku prevencie- podľa plánu preventívnych kontrol spracovaných Obecným úradom vykonáme preventívne kontroly a obhliadky v obytných budovách, malých prevádzkach a súkromných podnikateľoch

– zodpovedne vykonáme všetky úlohy, vyplývajúce z akcie – ochrana lesov, obdobie žatevných prác a vykurovacie obdobie

-uskutočníme besedy so žiakmi 1-krátna úseku školenia a výcviku

– zabezpečíme účasť funkcionárov DHZ na školeniach, IMZ organizovaných OV DPO a IMZ v okrsku podľa poznámok.

– uskutočníme 1 preverovacie cvičenie a 1 taktické cvičenieHlásenie o vykonaní cvičenia doručíme na OV DPO a OcÚ

– do previerky pripravenosti DHZ zapojíme 1 HD mužov a 1 HD žien- požiarnu techniku, výstroj a výzbroj zverenú do opatery DHZ budeme pravidelne ošetrovať, aby bola zabezpečená jej sústavná pohotovosť

Organizačno, verejnoprospešná a kultúrna činnosť:

– počas roka uskutočníme 1 členskú a 8 výborové schodze- při príležitosti Dňa požiarnikov /4. máj/ spropagujeme svoju činnosť v obci týmito podujatiami:

V letných mesiacoch výlet na domašu. Dňa 5. 7. 2011 zorganizujeme okr. Súťaž mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov na miestnom ihrisku.

Galéria DHZ vo Fričovciach


História DHZ vo Fričovciach