Obec Fričovce ponúka na prenájom priestory:

– v budove Obecného úradu,
– priestory v šatni TJ súp. č. 266,
– v budove súp.č. 17 – „Zelený strom“
– a v budove bývalého MNV súp.č. 64.

Cena prenájmu dohodou.
Bližšie informácie:
tel.č.: 0905 245 666,
e-mail: fricovce@stonline.sk