Dňa 26. mája o 18:00 hod sa uskutoční v zasadačke OcÚ vo Fričovciach
verejné zhromaždenie s cieľom predstaviť spoločnosť, ktorá zavedie nový, konkurenčný internet v obci Fričovce a predstaví možnosti inštalácie optických káblov a prenos internetu a televízie cez ne.
Bližšie informácie už čoskoro, alebo ihneď na obecnom úrade vo Fričovciach.

Váš komentár

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image