V nedeľu dňa 15.05.2011 o 15:00 hod. sa v sobášnej miestnosti OcÚ vo
Fričovciach uskutočnia oslavy dňa matiek.

V programe vystúpia deti základnej a materskej školy, folklórny súbor Slniečko a Mužská spevácka skupina z Fričoviec.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Váš komentár

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image