Warning: Use of undefined constant PLUGIN_URL - assumed 'PLUGIN_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 81

Warning: Use of undefined constant PLUGIN_PATH - assumed 'PLUGIN_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/17299/virtual/www/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 82
Obec Fričovce

V súlade § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších  zmien a doplnkov sa  dňa 07. apríla 2011 /štvrtok/ o 17.30 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu uskutoční  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Fričovce s nasledujúcim programom:

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Schválenie programu
2. Prehľad uznesení v roku 2011, ku ktorým sa treba vrátiť
3. Zriadenie Krízového štábu obce Fričovce
4. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo Fričovciach v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce Fričovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
6. Odsúhlasenie kúpnopredajných zmlúv na pojazdnú maringotku
7. Prejednanie žiadosti Jána Vyšňovského – JAVYS o úpravu poplatkov
8. Zmluvné vzťahy – Juraj Táncoš – ALFA MEDIA, MUDr. Igor Smolko – ORPEGA, s.r.o, a KOVO-STAV s.r.o.
9. Rôzne
10. Dotazy a dopyty občanov
11. Záver

PhDr. Ján M i k u l a
starosta obce

Váš komentár

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image