Archive for máj, 2011

Dňa 5. júla 2011 o 12:30 hod sa na miestnom futbalovom ihrisku
uskutoční súťaž dobrovoľných hasičských zborov, ktorej sa zúčastnia
hasičské družstvá mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov z celého
okresu Prešov. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 26. mája o 18:00 hod sa uskutoční v zasadačke OcÚ vo Fričovciach
verejné zhromaždenie s cieľom predstaviť spoločnosť, ktorá zavedie nový, konkurenčný internet v obci Fričovce a predstaví možnosti inštalácie optických káblov a prenos internetu a televízie cez ne.
Bližšie informácie už čoskoro, alebo ihneď na obecnom úrade vo Fričovciach.

Dňa 21. mája 2011 sa v Kopytovskej doline (Camp Zlaté kopyto)
uskutoční akcia „Záchranári deťom 2011“, na ktorej sa prestavia
záchranárske zložky Slovenskej republiky.
V programe majú možnosť vystúpiť aj deti z našej obce. Stačí sa o 9:30 zaregistrovať priamo na mieste.


foto:bachuren.sk

V nedeľu dňa 15.05.2011 o 15:00 hod. sa v sobášnej miestnosti OcÚ vo
Fričovciach uskutočnia oslavy dňa matiek.

V programe vystúpia deti základnej a materskej školy, folklórny súbor Slniečko a Mužská spevácka skupina z Fričoviec.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.