Archive for the ‘Nezaradené’ Category

Keďže 30. júna skončila STV3 svoje vysielanie, začiatkom júla sme pre vás pripravili anketu, cez ktorú ste si mohli vybrať náhradný televízny kanál na vašej obecnej káblovke.

Ankety sa zúčastnilo 82 respondentov. Z toho najvyšší počet odovzdaných hlasov dosiahol televízny kanál Discovery Channel, druhé miesto obsadila ČT1, tretí v poradí skončil televízny kanál Animal Planet.

P.č. Televízny program Počet bodov
1. Discovery Channel (CZ-dabing) 17
2. ČT1 (CZ) 15
3. Animal Planet (CZ-dabing) 12
4. Doma (SK) 10
5. Nova (CZ) 8
6. Eurosport (CZ-dabing) 6
7. ČT4(CZ) 5
8. LUX (SK) 3
9. NOVA SPORT (CZ) 2
10. Prima COOL (CZ) 2
11. Barandov (CZ) 2
Spolu 82

Namiesto kanálu STV3 bol zaradený Discovery Channel.

Dňa 5. júla 2011 o 12:30 hod sa na miestnom futbalovom ihrisku
uskutoční súťaž dobrovoľných hasičských zborov, ktorej sa zúčastnia
hasičské družstvá mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov z celého
okresu Prešov. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 26. mája o 18:00 hod sa uskutoční v zasadačke OcÚ vo Fričovciach
verejné zhromaždenie s cieľom predstaviť spoločnosť, ktorá zavedie nový, konkurenčný internet v obci Fričovce a predstaví možnosti inštalácie optických káblov a prenos internetu a televízie cez ne.
Bližšie informácie už čoskoro, alebo ihneď na obecnom úrade vo Fričovciach.

Dňa 21. mája 2011 sa v Kopytovskej doline (Camp Zlaté kopyto)
uskutoční akcia „Záchranári deťom 2011“, na ktorej sa prestavia
záchranárske zložky Slovenskej republiky.
V programe majú možnosť vystúpiť aj deti z našej obce. Stačí sa o 9:30 zaregistrovať priamo na mieste.


foto:bachuren.sk

V nedeľu dňa 15.05.2011 o 15:00 hod. sa v sobášnej miestnosti OcÚ vo
Fričovciach uskutočnia oslavy dňa matiek.

V programe vystúpia deti základnej a materskej školy, folklórny súbor Slniečko a Mužská spevácka skupina z Fričoviec.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.